Panel najemcy

tel.14 688 99 80
14 688 99 81
biuro@tarnowskietbs.pl

BIP

Jak zacząć

Działalność Spółki polega na budowie i wynajmie lokali mieszkalnych. Spólka wynajmuje też miejsca postojowe w garażach podziemnych i lokale użytkowe. Zasady wynajmu lokali mieszkalnych określa Regulamin wynajmu lokali mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. stanowiący załącznik do Aktu założycielskiego Spółki.

Podstawową czynnością jaką należy wykonać ubiegając sie o wynajem lokalu jest złożenie wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego. Na podstawie danych zawartych we wniosku Komisja Mieszkaniowa lub Zarząd Spółki dokonuje oceny pod względem spełnienia przez kandydata na najemcę kryteriow zawartych w regulamie. W przypadku oceny pozytywnej kandydat zostaje umieszczony na liście uszeregowanej według kolejności zgłoszeń i punktowej oceny poszczególnych kryteriów regulaminowych. W pierwszej kolejności lokale wynajmowane są osbom deklarującym wpłacenie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego w wysokości określonej przez Zarząd Spółki.

Kandydaci na najemców mogą uzyskać lokal w nastepujący sposób:

  1. Wynajmując lokal mieszkalny nowo wybudowany.
  1. Wynajmując lokal mieszkalny zwolniony w inwestycjach zrealizownych i wcześniej zasiedlonych:
    • W przypadku lokali w budynkach przy Os. Zielone 29, ul. M. Dąbrowskiej 22 i 22A, ul. Abp. J. Ablewicza 11, 11A, 13A - w drodze wskazania przez osoby, które partycypowały w kosztach budowy lokalu lub uzyskały cesje praw z umowy partycypacyjnej. Dokumenty dotyczące cedowania praw do partycypacji przygotowuje Spółka. Partycypant wskazuje przysłego najemcę, który podpisuje umowę najmu z Tarnowskim TBS Sp. z o. o.
      Ofert cesji umowy partycypacyjnej można szukać na rynku mieszkaniowym, w biurze lub na stronie www Tarnowskiego TBS Sp. z o. o.
    • W przypadku lokali w budynkach przy ul. Abpa J. Ablewicza 13, 13B, 15,15A, 15B, Sportowa 7 - w drodze podpisania umowy partycypacyjnej przez przyszłego najemcę z Tarnowskim TBS Sp. z o. o.

Ofert wynajmu takich lokali należy szukać w biurze lub na stronie www Tarnowskiego TBS Sp. z o. o.

Przedmiotem oferty Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. jest prawo wynajmu lokalu mieszkalnego bez względu na treść ogłoszeń jakie zamieszczane są przez biura pośrednictwa w handlu nieruchomościami. Przed podpisaniem umowy najmu konieczne jest złożenie wniosku o wynajęcie lokalu mieszkalnego celem uzyskania kwalifikacji.
 

Zamieszkaj w nowym mieszkaniu
Zamieszkaj w nowym mieszkaniu