Panel najemcy

tel.14 688 99 80
14 688 99 81
biuro@tarnowskietbs.pl

BIP

Przetargi w realizacji
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu...
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu...
Zamieszkaj w nowym mieszkaniu
Zamieszkaj w nowym mieszkaniu