Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Regulamin windykacji należności czynszowych i innych opłat przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o.

 Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. informuje, że dnia 1 stycznia 2017r. wchodzi w życie "Regulamin windykacji należności czynszowych i innych opłat przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o.o.".

Od dnia 1 stycznia 2017r. naliczane będą odsetki od należności opłaconych po terminie określonym w umowie najmu lub aneksie.