Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Rozpoczynamy przydział mieszkań w realizowanym Segmencie B przy ul.Sportowej 7A

Tarnowskie TBS Sp. z o.o. informuje, że rozpoczyna listowne wysyłanie zaproszeń do wyboru mieszkania i podpisania umowy w sprawie partycypacji na budowany lokal mieszkalny w budynku przy ul. Sportowej 7A- Segment B. Informacje będą wysyłane listownie ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru do osób, ktore złożyły wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego poczynając od osób, które złożyły wniosek najwcześniej, aż do wyczerpania puli mieszkań.

O realizowanej inwestycji ul. Sportowa - Segment B