Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Podpisano umowę na realizację nowej inwestycji pn. "Słoneczny Stok"

     Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podpisało, z wykonawcami wyłonionymi w wyniku postępowania przetargowego, umowę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w postaci zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej Błotnej w Tarnowie pod nazwą „Słoneczny Stok”. Budynki te o nieregularnych kształtach, wysokości do trzech kondygnacji, z dużymi balkonami obejmować będą 109 mieszkań o powierzchni od 30 do 70 m2 oraz około 50 miejsc postojowych w podziemiu. Budynki będą spełniać zaostrzoną normę cieplną. Mieszkania przeznaczone pod wynajem będą oddane do użytkowania w standardzie już gotowym do zamieszkania „pod klucz”. Zamiarem inwestora jest stworzenie nowoczesnego i przyjaznego środowiska do zamieszkania. ZOBACZ WIRTUALNY SPACER PO INWESTYCJI

     Inwestycja jest realizowana przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Gminy Miasta Tarnowa. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o umowę zawartą przez Tarnowskie TBS Sp. z o.o. a z Gminą Miasta Tarnowa w ramach, której Spółka wybuduje a Gmina wskaże najemców lokali wyłonionych w ramach przeprowadzonego naboru spośród osób spełniających kryteria określone w obowiązujących ustawach i uchwale Rady Miejskiej. Szczegóły naboru zostaną ustalone i ogłoszone w najbliższych miesiącach.

     Zakwalifikowani pomyślnie kandydaci na najemców, zobowiązani będą do wpłacenia partycypacji w kosztach budowy najmowanych lokali w wysokości około 1850 zł/m2. Przewidywany czynsz w roku 2025 r. wynosił będzie około 18,00 zł/m2. W ramach realizowanej obecnie strategii Spółki, dąży ona do takiego poziomu czynszu by koszt utrzymania lokalu mieszkalnego nie przekraczał średnio około 20-25% dochodu gospodarstwa domowego najemcy, nie wiadomo jednak jak będą kształtowały się te relacje w przyszłości. Zakłada się również, że najemcy będą mogli ubiegać się o dopłaty do czynszu z programów rządowych.

    Ponieważ przygotowany został jedynie projekt budowlany obejmujący zagospodarowanie terenu i projekty architektoniczno-budowalne obiektów, a inwestycja wymaga sporządzenia projektu wykonawczego przez generalnego wykonawcę, wystąpią jeszcze drobne zmiany w niektórych elementach inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w lipcu 2023 r. a oddanie budynków do użytkowania w II kwartale 2025 r.

    W maju lub czerwcu 2023 r. na stronie Spółki zamieszczona zostanie informacja dotycząca ilości, rodzaju i wyposażenie planowanych mieszkań, przewidywanej kwoty partycypacji w kosztach budowy lokali oraz terminu rozpoczęcia podpisywania wstępnych umów partycypacyjnych.