Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Aktualności


28 czerwca 2019

PRZYPOMNIENIE DLA NAJEMCÓW O OBOWIĄZKOWYM SKŁADANIU DEKLARACJI ZA 2018 ROK

Tarnowskie TBS Sp. z o.o. przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Najemcy obowiązani są do składania Wynajmującemu raz na dwa lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim. W związku z niezrealizowaniem tego obowiązku przez niektórych Najemców wyznaczamy dodatkowy termin składania deklaracji do dnia 31 lipca 2019 r.

23 listopada 2018

Przydział mieszkań w budynku przy ul.Sportowej 7A Segmencie B na finiszu

Dobiega końca etap rezerwacji mieszkań w realizowanym budynku przy ul.Sportowej 7A - Segmencie B, przez osoby, które złożyły wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego i zostały listownie zaproszone do wyboru mieszkania. W puli pozostały ostatnie mieszkania.

11 października 2018

Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie

Startuje pilotażowy program dla specjalistów "Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie" w ramach, którego pracujący lub zamierzający podjąć pracę w Tarnowie, przedstawiciele zawodów i specjalności kluczowych dla rozwoju miasta, będą mieli szansę na zamieszkanie w nowym lokalu mieszkalnym.

08 października 2018

List intencyjny Prezydenta Tarnowa i Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. w sprawie budowy nowych mieszkań

W dniu 8 października 2018 r. Prezydent Miasta Tarnowa i Prezes Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. podpisali list intencyjny w sprawie współpracy mającej na celu budowę nowych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

10 października 2017

Ogłaszamy przetarg

Wszystkich zainteresowanych informujemy, że Tarnowskie TBS Sp. z .o.o. przystępuje do kontynuacji realizacji inwestycji: Zespół 3 budynków przy ul. Sportowej-Reja-Prusa. Rozpoczęto etap przetargu na drugi z trzech budynków - Segment B.

20 grudnia 2016

Regulamin windykacji należności czynszowych i innych opłat przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o.

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że dnia 1 stycznia 2017r. wchodzi w życie "Regulamin windykacji należności czynszowych i innych opłat przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z. o. o.".