Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Kontakt

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Telefon: 14 688 99 80, 14 688 99 81 

Numery wewnętrzne:

  • administracja: 1
  • eksploatacja/inwestycje: 2
  • ksiegowość: 3
  • fax: 6

e-mail: biuro@tarnowskietbs.pl

Regon 851759358
NIP 873-27-88-339
Nr KRS0000034649
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 52 686 000,00 zł

 

Dane inspektora danych osobowych:

Jolanta Bień

e-mail: jolanta.bien@tarnowskietbs.pl

 

Telefon alarmowy dla najemców na potrzebę zgłaszania usterek i awarii po godzinach pracy biura:

14 621 09 53 Formularz kontaktowy