Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Dokumenty

Dokumenty dotyczące ubiegania się o najem mieszkania w budynkach istniejących (wybudowanych do 2020r.):


Dokumenty dotyczące ubiegania się o najem mieszkania w trakcie realizacji przy ul. Sportowej - Segment C (adres docelowy ul. Sportowa 7B):

Uwaga: Nabór został zakończony w dniu 20 sierpnia 2021r.Inne dokumenty związane z bieżącą działalnością Spółki (Akt Założycielski i Regulaminy):