Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

DODATKOWY NABÓR NA MIESZKANIA PRZY UL. JAREJ–BŁOTNEJ "SŁONECZNY STOK"

        Informujemy, że od 15 stycznia do 15 marca, w Tarnowie przeprowadzony zostanie dodatkowy nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych budowanych przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przy ul. Jara–Błotna pod nazwą „Słoneczny Stok”.

        W  ramach inwestycji przy ul. Błotnej w Tarnowie nazwanej "Słoneczny Stok" powstanie sześć budynków mieszklanych z 109 lokalami mieszkalnymi.:

        Osoby zainteresowane zawarciem umów najmu mogą składać wnioski o najem lokali wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków MnS – Tarnów (GWMnS) dostępnego pod adresem: www.nabor.umt.tarnow.pl. Formularz wniosku będzie aktywny od 15 stycznia od godz. 8.00 do 15 marca do godz. 15.00.

        Dla osób nieposiadających możliwości technologicznych do złożenia wniosku, w tym samym terminie udostępnione zostaną stanowiska komputerowe (Urząd Miasta Tarnowa, ul. Nowa 3 – pokój 216) i zapewniona będzie pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku w GWMnS. Rezerwacja terminu wizyty możliwa będzie od środy, 10 stycznia pod numerami telefonów 14 68 82 718 lub 14 68 82 766 w godzinach pracy Urzędu Miasta.

        Potwierdzenie złożonego wniosku należy przesłać na adres e-mail: biuro@tarnowskietbs.pl w celu przygotowania umowy partycypacyjnej wstępnej – jeden z załączników do wniosku jakie należy złożyć do Urzędu Miasta. Szczegóły dostępne są na stronie: https://bip.malopolska.pl/umtarnow,a,2387437,ogloszenie-naboru-wnioskow-o-zawarcie-umowy-najmu-lokali-mieszkalnych-przy-ul-blotnej-w-tarnowie-rea.html