Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Przetargi aktualne


Zamówienie publiczne I-4201/5/22 - Realizacja 6 budynków wielorodzinnych o niskiej intensywności zabudowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w formule zaprojektuj i wybuduj przy ul. Błotna-Jara w Tarnowie

06 października 2022