Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Przetargi rozstrzygnięte


Zamówienie publiczne I-420/4/20 - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwupoziomowymi garażami Etap III (segment C)

04 listopada 2020