Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Przetargi rozstrzygnięte


Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B)

11 stycznia 2018

Postanowienie KIO z dnia 13.12.2017r.

13 grudnia 2017

Informacja o wniesieniu odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej

04 grudnia 2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

15 września 2017

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażami wolnostanowiskowymi Etap II (segment B), z instalacjami wewnętrznymi, z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

16 sierpnia 2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

15 lutego 2015

Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej Tarnowskiego TBS Sp. z o.o.

12 listopada 2013

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na wywóz nieczystości

20 stycznia 2013

Wywóz stałych odpadów miejskich z nieruchomości zarządzanych przez Tarnowskie TBS Sp. z o.o. w Tarnowie

12 stycznia 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

30 grudnia 2012

Budowa budynku mieszkalnego 10/TBS z instalacjami wewnętrznymi oraz z infrastrukturą techniczną zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu

18 maja 2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budynek nr 10-TBS

01 czerwca 2009

Budynek mieszklany wielorodzinny nr 10-TBS

02 maja 2009

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budynek nr 7-TBS

06 kwietnia 2009

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIE OKRESU ZWIĄZANIA OFERTĄ

05 kwietnia 2009

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na budynek nr 8-TBS

02 kwietnia 2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

31 marca 2009

OGŁOSZENIE O PRZEDŁUŻENIU OKRESU ZWIĄZANIA OFERTĄ

30 marca 2009

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

29 marca 2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

28 marca 2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

28 marca 2009