Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

O nas

Misja

Misją Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych Tarnowa i subregionu tarnowskiego, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach budowy i eksploatacji oraz poprzez przygotowywanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową.

Status prawny, udziałowcy

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowie utworzone zostało jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały objęła Gmina Miasta Tarnowa.

Przedmiot działania

Przedmiotem planowanego działania Spółki jest przede wszystkim budowa i wynajem mieszkań. Ponadto Spółka może prowadzić jako inwestor zastępczy budowę mieszkań komunalnych, dokonywać remontów i modernizacji zasobów komunalnych, zarządzać i administrować nieruchomościami jak również prowadzić działalność deweloperską.