Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Organy Spółki i kadra zarządzająca

Zgromadzenie Wspólników tworzy Prezydent Miasta Tarnowa:
Jakub Kwaśny

Rada Nadzorcza:
Anna Morawska (Przewodniczący)
Roman Kusek  (Zastępca przewodniczącego)
Jacek Żelasko (Sekretarz)

Zarząd:
Wojciech Daniel - Prezes Zarządu

Księgi handlowe:
Monika Mróz