Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Organy Spółki i kadra zarządzająca

Zgromadzenie Wspólników tworzy Prezydent Miasta Tarnowa:
Roman Ciepiela

Rada Nadzorcza:
Janina Brożek (Przewodnicząca)
Anna Morawska  (Wiceprzewodnicząca)
Antoni Góral (Sekretarz)

Zarząd:
Wojciech Daniel - Prezes Zarządu

Księgi handlowe:
Monika Mróz