Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Polityka czynszowa

W swojej polityce czynszowej spółka przyjęła za podstawę dwa wskaźniki wyznaczające tę politykę. Wskaźnik stawki czynszu powinien być jak najbardziej zbliżony do wskaźnika 4,00% rzeczywistej wartości odtworzeniowej wynajmowanych lokali oraz wysokość czynszu wraz z opłatami nie powinna przekraczać 25% dochodów brutto najemców w chwili zasiedlenia. W zależności od lokalnego rynku lokali mieszkalnych przeznaczanych do wynajmu przewiduje się uzależnić wysokość stawki czynszu od poziomu rynkowego w granicach ustawowych z zachowaniem uzasadnienia ekonomicznego. 

Z dniem 1.05.2018 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. zlokalizowanych na os. Zielonym, przy ul. Marii Dąbrowskiej oraz ul. Abp.J.Ablewicza  wynosi 9,45 zł, a w budynku przy ul. Sportowej 7 wynosi 11,70 zł z mozliowścią parkowania w hali garażowej oraz 11,05 zł bez takiej możliowści, miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 19 stycznia 2018 r.


Z dniem 1.05.2017 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosi 9,25 zł miesięcznie za 1 m2powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 5/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 15 stycznia 2017 r.


Z dniem 17.01.2014 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosi 8,96 zł miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 2/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 17 stycznia 2014 r.


Z dniem 18.01.2013 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosi 8,85 zł miesięcznie za 1 mpowierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2013 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2013 r.


Z dniem 20.01.2012 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosiła 8,65 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 1/2012 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 20 stycznia 2012 r.


Z dniem 18.01.2011 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosiła 8,27 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 18 stycznia 2012 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2011 Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 27 grudnia 2011 r., ustala się miesięczna stawkę czynszu za wynajem miejsca postojowego w podziemiach budynków mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w kwocie 76,42 zł netto.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2009 Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z dnia 12 sierpnia 2009 r., ustala się miesięczna stawkę czynszu za wynajem miejsca postojowego w podziemiach budynków mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w kwocie 65,58 zł netto.


Z dniem 25 września 2008 roku stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS Sp. z o.o. wynosiła 7,65 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, na podstawie Uchwały nr 13/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 września 2008 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2008 Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. z dnia 29 kwietnia 2008 r., ustala się miesięczna stawkę czynszu za wynajem miejsca postojowego w podziemiach budynków mieszkalnych Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w kwocie 57,38 zł netto.


Od dnia 1 lipca 2007 r. stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS wynosiła 7,20 zł. za 1 m2 miesięcznie za wynajem lokalu mieszkalnego oraz 50,00 zł. netto miesięcznie za wynajem podziemnego miejsca parkingowego na podstawie Uchwały nr 1/2007 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 28 marca 2007 r.


Od dnia 27 stycznia 2006 r. stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS wynosiła 6,85 zł. za 1 m2 miesięcznie zawynajem lokalu mieszkalnego oraz 50,00 zł. netto miesięcznie za wynajem podziemnego miejsca parkingowego na podstawie Uchwały nr 3/2006 Nadzwyczajnego Zgromadze-nia Wspólników Spółki z dnia 27 stycznia 2006 r.


Od dnia 22 października 2004 r. stawka czynszu w zasobach Tarnowskiego TBS wynosiła 6,50 zł. za 1 m2 miesięcznie za wynajem lokalu mieszkalnego oraz 50,00 zł. netto miesięcznie za wynajem podziemnego miejsca parkingowego na podstawie Uchwały nr 15/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 22 października 2004 r.


Od dnia 27 kwietnia 2001 r. do dnia 21 października 2004 r. stawka czynszu wynosiła 6,00 zł. miesięcznie za 1 m2 za wynajem lokalu mieszkalnego na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie nr XXXVI/691/2001 z dnia 26 kwietnia 2001 r.