Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

O nas

Misja

Naszą misją jest bycie liderem w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa i jego okolic o przeciętnych dochodach, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach utrzymania.

Naszą działalnością będziemy wspierać Gminę Miasta Tarnowa w realizacji jej zadania własnego pod nazwą „zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego”. W swoim działaniu będziemy wykorzystywać przyjęte programy rządowe, samorządowe oraz inne utworzone w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego, w tym w szczególności program społecznego budownictwa czynszowego, jak również przyjęte przez Gminę Miasta Tarnowa strategie i polityki, których cele i działania wiążą się z budownictwem mieszkaniowym

Status prawny, udziałowcy

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Tarnowie utworzone zostało jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wszystkie udziały objęła Gmina Miasta Tarnowa.

Informacja o zakresie działalności - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o zakresie działalności - tekst łatwy do czytania

 

Film Informacja o zakresie działalności w polskim języku migowym