Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

List intencyjny Prezydenta Tarnowa i Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. w sprawie budowy nowych mieszkań

       W dniu 8 października 2018 r. Prezydent Miasta Tarnowa i Prezes Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. podpisali list intencyjny w sprawie współpracy mającej na celu budowę nowych mieszkań. W ramach zawartego porozumienia, Spółka wspierana kapitałowo przez Gminę Miasta Tarnowa, wybuduje w najbliższych latach 157 mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu. Zamierzenie to będzie realizowane w ramach rządowego programu wspierania budownictwa mieszkaniowego - segmentu Społeczne Budownictwo Czynszowe. Inwestycje oprócz kapitału własnego wniesionego przez Gminę sfinansowane będą kapitałem pozyskanym w formie preferencyjnych kredytów i dotacji państwowych. Po wejściu w życie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania ( 1 stycznia 2019 r.) najemcy spełniający kryteria wyznaczone przez Gminę będą mogli korzystać przez okres 15 lat z dopłat do czynszu.