Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Ankieta


Czy należy zlikwidować obowiązek posiadania licencji przez zarządców nieruchomości?


Wyniki