Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Ankieta


Jeżeli mieszkasz w budynku wielorodzinnym jaki % dochchodu gospodarstwa domowego netto przeznczać musisz na czynsz i media?


Wyniki