Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Inwestycje bieżące

Budynek nr 12/TBS - ul. Sportowa 7A- Segment B - Inwestycja w trakcie realizacji