Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Zespół 3 budynków przy ul. Sportowej-Reja-Prusa - Segmenty A, B i C
        W  ramach koncepcji urbanistycznej budowy zespołu trzech wielorodzinnych budynków mieszkanych przy ul. Sportowej-Reja-Prusa Segmentów A, B i C powstały już dwa budynki. Pierwszy przy ul. Sportowej 7 - Segment A (SZCZEGÓŁY INWESTYCJI i GALERIA) oraz drugi przy ul. Sportowej 7A - Segment B (SZCZEGÓŁY INWESTYCJI i GALERIA). Ostatni z trzech budynków realizowych przy ul. Sportowej - Segment C jest już na etapie realizacji.

 

 

Film - wirtualny spacer po ul. Sportowej  autor: Bogusław Niemiec