Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

 

Zadanie pod nazwą "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z dwupoziomowymi garażami przy ulicach: Sportowej-Prusa-Reja w Tarnowie ETAP III (Segment C)" zostało dofinansowane ze środków:

1) FUNDUSZU DOPŁAT W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ZASILANEGO ŚRODKAMI BUDŻETU PAŃSTWA, W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU BEZZWROTNEGO WSPARCIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W KWOCIE 3 463 353,31 ZŁ;

2) FINANSOWANIA ZWROTNEGO UDZIELANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU POPIERANIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W KWOCIE 4 550 000,00 ZŁ;

3) RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA W KWOCIE 1 433 000,00 ZŁ;

 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI WYNIESIE 14 393 413,27 ZŁ.

 

W ramach realizacji zadania, Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wybuduje budynek mieszkalny z 50 mieszkaniami w kategoriach 1, i 2 - pokojowych, wraz dwupoziomowym garażem i zagospodarowaniem terenu. Realizacja Segmentu C będzie zwięczeniem inwestycji prowadzonych przy ulicach: Sportowej-Prusa-Reja.