Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Inwestycje dofinansowane z budżetu państwa

Budowa budynku przy ulicach: Sportowej-Prusa-Reja w Tarnowie ETAP III (Segment C)