Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Przetargi aktualne


Ogłoszenie o zamówieniu pn. Opracowanie kompletnych projektów wykonawczych (technicznych), budowy 6 budynków wielorodzinnych o niskiej intensywności zabudowy przy ul. Błotnej w Tarnowie

31 maja 2022

Remont nawierzchni płyt balkonowych i loggi wraz z balustradami w budynku wielorodzinnym przy ul. M. Dąbrowskiej 22a, 33-100 Tarnów

12 kwietnia 2022