Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

Dokumenty

Dokumenty dotyczące ubiegania się o najem mieszkania z partycypacją (lub cesją partycypacji):      

Dokumenty dotyczące ubiegania się o najem mieszkania z pilotażowego programu "Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie" (kompletny wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Tarnowskiego TBS Sp. z o.o.):

Informacje i regulamin programu:

Nabór na mieszkania z programu "Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie" trwa do dnia 30 czerwca 2019r.            

Inne dokumenty:

 

Deklaracja najemcy o wysokości dochodu osiągniętego w 2018r.:

DEKLARACJA ZA ROK 2018 Dokument w formacie Microsoft Word

WZÓR Dokument w formacie Acrobat Reader