Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

MISJA

             Naszą misją jest bycie liderem w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa i jego okolic o przeciętnych dochodach, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach utrzymania.

             Naszą działalnością będziemy wspierać Gminę Miasta Tarnowa w realizacji jej zadania własnego pod nazwą „zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego”. W swoim działaniu będziemy wykorzystywać przyjęte programy rządowe, samorządowe oraz inne utworzone w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego, w tym w szczególności program społecznego budownictwa czynszowego, jak również przyjęte przez Gminę Miasta Tarnowa strategie i polityki, których cele i działania wiążą się z budownictwem mieszkaniowym.

21 marca 2024

Oferta wynajęcia lokalu użytkowego o powierzchni 55,55 m2

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oferuje do wynajęcia lokal użytkowy przy ul. Abp. J. Ablewicza 13B (parter budynku wielorodzinnego) z osobnym wejściem.

05 czerwca 2023

Informacja dotycząca naboru wniosków o zawarcie umowy najmu powstających lokali mieszkalnych przy ul. Jarej – Błotnej w Tarnowie

W związku z realizacją przez Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego Sp. z o. o inwestycji pod nazwą „Słoneczny Stok” stanowiącej zespól 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych obejmujących 109 lokali mieszkalnych przy ul. Jarej – Błotnej w Tarnowie przekazujemy informacje dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy najmu powstających lokali.

13 kwietnia 2023

Podpisano umowę na realizację nowej inwestycji pn. "Słoneczny Stok"

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. podpisało, z wykonawcami wyłonionymi w wyniku postępowania przetargowego, umowę na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego w postaci zespołu sześciu budynków mieszalnych wielorodzinnych przy ul. Jarej Błotnej w Tarnowie pod nazwą „Słoneczny Stok”

Skontaktuj się z nami:

Tarnowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia biura

Poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

E-mail:

biuro@tarnowskietbs.pl

Telefony

14 688 99 80
14 688 99 81
 

Numery wewnętrzne:

Administracja: 1
Eksploatacja/inwestycje: 2
Ksiegowość: 3
Fax: 6

DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI

Telefon alarmowy dla najemców na potrzebę zgłaszania usterek i awarii po godzinach pracy biura:

14 621 09 53