Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów
tel. 14 688-99-80

MISJA

             Naszą misją jest bycie liderem w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Tarnowa i jego okolic o przeciętnych dochodach, poprzez budowę i wynajem lokali mieszkalnych o umiarkowanych kosztach utrzymania.

             Naszą działalnością będziemy wspierać Gminę Miasta Tarnowa w realizacji jej zadania własnego pod nazwą „zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie gminnego budownictwa mieszkaniowego”. W swoim działaniu będziemy wykorzystywać przyjęte programy rządowe, samorządowe oraz inne utworzone w celu wspierania budownictwa mieszkaniowego, w tym w szczególności program społecznego budownictwa czynszowego, jak również przyjęte przez Gminę Miasta Tarnowa strategie i polityki, których cele i działania wiążą się z budownictwem mieszkaniowym.

23 listopada 2018

Przydział mieszkań w budynku przy ul.Sportowej 7A Segmencie B na finiszu

Dobiega końca etap rezerwacji mieszkań w realizowanym budynku przy ul.Sportowej 7A - Segmencie B, przez osoby, które złożyły wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego i zostały listownie zaproszone do wyboru mieszkania. W puli pozostały ostatnie mieszkania.

11 października 2018

Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie

Startuje pilotażowy program dla specjalistów "Mieszkaj i Pracuj w Tarnowie" w ramach, którego pracujący lub zamierzający podjąć pracę w Tarnowie, przedstawiciele zawodów i specjalności kluczowych dla rozwoju miasta, będą mieli szansę na zamieszkanie w nowym lokalu mieszkalnym.

08 października 2018

List intencyjny Prezydenta Tarnowa i Tarnowskiego TBS Sp. z o. o. w sprawie budowy nowych mieszkań

W dniu 8 października 2018 r. Prezydent Miasta Tarnowa i Prezes Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. podpisali list intencyjny w sprawie współpracy mającej na celu budowę nowych mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Skontaktuj się z nami:

Tarnowskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

ul. Graniczna 8A
33-100 Tarnów

Godziny otwarcia

Poniedziałek: 7.30-17.30
Wtorek - piątek: 7.30-15.30
 

E-mail:

biuro@tarnowskietbs.pl

Telefony

14 688 99 80
14 688 99 81
 

Numery wewnętrzne:

Biuro: 1
Administracja/inwestycje: 2
Ksiegowość: 3
Fax: 6

DEKLARACJA O DOSTĘPNOŚCI

Telefon alarmowy dla najemców na potrzebę zgłaszania usterek i awarii po godzinach pracy biura:

14 621 09 53